Tak jsme tvořili o vánocích

Naučili jsme se rozeznávat a pojmenovávat některé stromy.Uložili jsme broučky ke spánku.

Četli jsme pohádku o houbě, dozvěděli jsme se jak se k houbám chovat. Kreslili

Polodenní výlet do Planetária s předškolními dětmi

Děti se naučily kdo se o nás stará a co potřebují ke svému povolání. Cvičili jsme s tyčí s

Celý týden jsme si povídali o exotických zvířatech, naučili jsme se kde žijí, čím se živí a byli

Celý týden jsme stavěli z různých stavebnic.

113141516