16.06.2020

Prázdninový provoz je zajištěn pro dobu července i srpna nepřetržitě. Prosíme rodiče, aby důkladně četli aktuality!! Děkujeme!!

13.05.2020

Platby na květen a červen za školné a stravné budou hrazeny z přeplatků na účtu dítěte v MŠ. Platba v hotovosti na červen pouze 28.5. v době 6:00 - 9:00 hodin u vedoucí jídelny.

13.05.2020

Výše školného na měsíc květen je stanovena na částku 90,-Kč, na měsíc červen 350,-Kč. Osvobození od plateb školného jsou pouze předškoláci.