Informace k prázdninovému provozu - platby

Pokyny k platbám na prázdninový provoz pro MŠ Mitušova 90 a Mitušova 6.

Výběr za stravné a školné Mitušova 90

na měsíc červenec  proběhne v MŠ Mitušova 90 (pouze pro přihlášené děti) následovně:   

  • PLATBA NA ÚČET

-pro MŠ Mitušova 90 jednorázovou platbou na číslo účtu 7731880277/0100

Platba na účet je možná do 5.6 2024 pouze s VS přiděleným danou školkou a uvedením do zprávy pro příjemce pro kterou školku platba patří (MŠ 90, MŠ 6). Jinak bude platba vrácená zpět na účet.

Variabilní symbol je možné získat u vedoucí jídelny.

pro rodiče z MŠ 90 zůstává stejný, který používáte

pro rodiče z MŠ 6 získáte u p. Mydlářové na kontaktech tel: 724 048 522  

Email: mydlarova@zsmitusova16.cz

  • PLATBA V HOTOVOSTI V MŠ 90

5.6.2024   6.00 – 8.00       12.00-16.00

Stanovení výše školného pro MŠ Mitušova 90 na období 1.7 – 19.7 2024 ve výši 280,-Kč.

Děti 3-6 let

ŠKOLNÉ                                        280,- Kč                              

STRAVNÉ       14 x 52,- Kč          728,- Kč

                                                    1.008,- Kč

Děti 7-let

STRAVNÉ     14 x 56,- Kč            784,-Kč

 

Pokud v tomto termínu platbu neuhradíte, nebude Vaše dítě přijato na prázdninový provoz!

Výběr za stravné a školné Mitušova 6

na měsíc srpen proběhne v MŠ Mitušova 6    (pouze pro přihlášené děti) následovně:   

  • PLATBA NA ÚČET

pro MŠ Mitušova 6 jednorázovou platbou na číslo účtu 7731880277/0100.

Platba na účet je možná pouze do 6.6.2024 s VS přiděleným danou školkou a uvedením do zprávy pro příjemce pro kterou školku platba patří (MŠ 90, MŠ 6). Jinak bude platba vrácená zpět na účet.

Variabilní symbol je možné získat u vedoucí jídelny.

pro rodiče z MŠ 6 zůstává stejný, který používáte

pro rodiče z MŠ 90 získáte u p. Garčárové na kontaktech ,tel: 601 090 512, Email: garcarova@zsmitusova16.cz  

 

Stanovení výše školného pro MŠ Mitušova 6 na období 29.7 – 31.7.2024 ve výši 70,-Kč.

Stanovení výše školného pro MŠ Mitušova 6 na období 1.8. – 16.8.2024 ve výši 250,- Kč.

  • PLATBA V HOTOVOSTI V MŠ 6

                        4.6.2024   6.00 – 8.00        12.00 – 16.00

Děti 3-6 let

ŠKOLNÉ      07/2024                            70,- Kč

ŠKOLNÉ      08/2024                          250,- Kč

STRAVNÉ   15 x 52,- Kč                     780,- Kč

                                                           1.100,- Kč

Děti 7 – let

STRAVNÉ   15 x 56,- Kč                      840,- Kč

Pokud v tomto termínu platbu neuhradíte, nebude Vaše dítě přijato na prázdninový provoz!