Naučili jsme se názvy koření, vyráběli jsme vánoční ozdoby,přáníčka,svícen.Pekli a zdobili jsme perníčky.

břez
27

Beseda s knihou (Kočka, Kuře, Žába)

břez
28

Den otevřených dveří v ZŠ Mitušova 16

břez
29

Zábavné odpoledne s tatínkem Akce všech tříd od 15:00

břez
29

Pohybový festival Mateřských škol