Naučili jsme se jména králů, prohlédli jsme si dary,které králové přinesli. Vyrobili jsme si koruny,krále.Naučili jsme se básničku.