Výstražná stávka 27.11. 2023

 

Vážení rodiče a milí žáci,

 

touto zprávou vás informuji a současně prosím o pochopení skutečnosti, že se naše Základní a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace připojuje k jednodenní stávce, která proběhne v pondělí 27. 11. 2023. Vzhledem k zapojení téměř všech zaměstnanců školy nelze zajistit provoz ZŠ Mitušova 16, MŠ Mitušova 6, MŠ Mitušova 90, školní družiny a školní jídelny ani v omezeném rozsahu.

 

Důvody, které nás vedou k tomuto radikálnímu kroku, jsou čtyři:

1. Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro správní zaměstnance (paní uklízečky, kuchařky, školník, provozní a mzdová účetní) zabezpečující chod školy

2. Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), který povede k návratu před rok 2020 (např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní pro vzdělávání, konec tandemové výuky)

3. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků, další vzděláváni pedagogických zaměstnanců a učebnice pro žáky školy

4. Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi

 

V médiích velmi probírané zvýšení platů učitelů není pro nás ani zdaleka ten nejdůležitější problém v současném školství.

 

Vedení školy stávku podporuje. V pondělí 27. 11. 2023 budeme od 7:30 do 16:00 hodin ve škole a připraveni zodpovědět vaše případné dotazy.

 

Touto cestou se omlouváme za případné komplikace. Bohužel zásahy ze strany MŠMT jsou v rozporu s koncepcí Strategie 2030+. Opatření, která vláda přijala (respektive se chystá přijmout), nevedou ke zmražení, ale k likvidaci kvalitního vzdělávání. Na inovativních školách tento bezprecedentní zásah ovlivní kvalitu vzdělávání. Věřte, že nám jde o vaše děti, jejich budoucnost a možnost zachování efektivity vzdělávání na naší škole.

 

Děkujeme za pochopení

 

                                                           Martin Pail, ředitel školy

dubn
22

Den Země -dopoledne Brigáda na zahradě MŠ -odpoledne

dubn
24

Společný pobyt -školka v přírodě Jelenovská

dubn
30

Čarodějnický den