Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče, 

 v příloze najdete informace k naší Mateřské škole, které zazněly na infomrativní schůzce dne 8.6.

V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat na email: sedlackova@msmmitusova6.cz.

Prodej stravného, školného a čipů ke vstupu do MŠ bude v hotovosti u vedoucí jídelny 28.8.a 29.8. od 6:00 - 13:00 hodin.

Na Vaše děti se těšíme

Bc. Sedláčková Petra a koletiv MŠ Mitušova 6