Je pomalý jako.........?

Želva leze pomalu,

ve svém těžkém obalu.

Leze, želva, leze

těžký krunýř nese.

list
29

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
01

10. lekce plavání -Brušperk

pros
06

Čertí den v MŠ

pros
12

Vánoční dílničky s rodiči