Je pomalý jako.........?

Želva leze pomalu,

ve svém těžkém obalu.

Leze, želva, leze

těžký krunýř nese.