Z moře jsme dopluli do sladkých vod

Námořníci v pruhovaném tričku, nastupují na rozcvičku a vydají se na týdenní plavbu po moři.

Dědeček zasadil řepu a co se dělo dál?...... Zeptejte se dětí :)

teepee, totem, indiánský pokřik, střílení lukem na bizona

Šel šneček, šel šneček, měl domeček. Slinil si po cestě svůj píseček, svůj píseček....... Jé,

123