Poznáváme hmyz lezoucí, létající, skákající. Víme z čeho se skládá tělo hmyzu, jejich vývoj a životní cyklus. Jak funguje soustava, nervová, trávící a dýchací. Naučili jsme se kde určitý hmyz žije, čím se živý, proč bývá škodlivý, zjístili jsme který je prospěšný a naopak který parazituje. Poznali jsme jaký druh žije splečenským způsobem. Děti hádaly hmyzí hádanky, zpívaly jarní písně, umí novou báseň. Třídily hmyz do páru a celku. Přiřazovaly stíny, obydlí, skládaly puzzle. Hravou formou poznávaly písmena a skládaly podle svého výběru názvy hmyzu. Výjmenovávaly hmyz v řadě za sebou a také podle velikosti. Rozkládaly slova na slabiky, vytleskávaly, určovaly první a poslední hlásku a opakovaly počty 0 - 20. Výtvarně jsme se zaměřily na vývoj motýla za použití těstovin a fazole. Děti si vybraly své oblíbené barvy a optiskly motýly. 

dubn
05

Velikonoční dílničky s rodiči (všechny třídy)

dubn
11

Přednáška s vodicím pejskem (Pes, Motýl, Žába)

dubn
12

Přednáška s vodícím pejskem (Delfín, Kočka, Kuře)

dubn
20

Brigáda na zahradě s rodiči (opékání párků)