Děti znají názvy hospodářských zvířat, u některých poznají název samce, samice a mládě. Vědí jak se jmenuje jejich obydlí,čím se živí, proč některá zvířata chováme, jak jsou nám prospěšná , užitečná. Umí spojit pohyb a zvuk zvířete.Učíme se písně s tématikou hospodářských zvířat : Když jsem já sloužil, Krávy, krávy, Pásla ovečky, Skákal pes, Andulko Šafářova, Kočka leze dírou, Malička sú, Běžela ovečka a to vše v doprovodu ozvučných dřívek. Přiřazování daného druhu hospodářského zvířete samec k samice a mládě, třídění do páru, do celku, počítání kolik je daného druhu počet. Pomocí prožitkových her se děti hravě naučili kdo vše může žít  na statku. Děti navštivily místní Hasičský sbor s poutavou přednáškou o jejich práci. Děti měly možnost další besídky s vodícím psem a jeho pánem,pochopit, že ne každý člověk má štěstí a může žít se všemi smysly, jaké je omezení a jak může pomoci sám.A také uklízíme les od odpadků, děti jsou nadšené a chtějí les uklízet denně.