Poznat zimní sporty, výzbroje k danému sportu. Mít pojem o zimní olympiádě. Jaké sporty jsou zastoupeny, symboly, proč a jaký význam má. Pantomimicky vyjádřit zimní sporty. Prožitkovou hrou si děti vyzkoušely bobování, lyžování, lední hokej. Třídění do párů, sestavit části v celek, zařazování věcí do skupin podle tvaru a stejných znaků. Orientovat se v číselné řadě 0 - 10. Přednes básně: Lyžař. Zpěv písní: Vrabec v zimě, Bude zima.