Společně zdobíme zlatici na náměstí O-Jih

Procvičujeme grafomotoriku pomocí zdobení kraslic z papíru

Tvoříme na dílničkách s rodiči velikonoční výrobky

Opakujeme si historii Velikonoc a tradice

Hrajeme velikonční pohybové hry

Opakujeme nacvičené divadlo