Tento týden jsme ukončili téma TVARY.


Zdokonalili jsme se v poznávání tvarů a i barev spousty hry, jako například: obtáhnutí tvarů PET víčky (prvně náhodně, poté dle dané barvy), pohybovou hrou na tvary a "dupy dupy", hledání hraček dle barev a i dle tvarů a nebo činnostmi u stolečku: provlékaní tvarů, dřevěné tvary s pískem, třídění kuliček dle barev, barevné tvary s různým povrchem,…..


Básničku “tvary” máme zcela v malíčku, zpívali jsme si písničky s hudební kostkou a tancovali.


Na interaktivní tabuli jsme měli taky hodně činností - skládali jsme obrázky z tvarů, hledali schované tvary a poté dle barev, zahráli pexeso tvary a poslechli jsme si i písničku tvary. 


Pobyt venku jsme strávili procházkami, dovádění s míčem na hřišti a začali jsme trénovat chůzi ve dvojic bez hada!