Vyjádřit své zážitky a příběhy z prožitých Vánoc, naslouchat druhému.Znát význam slavení Silvestra a Nového roku. Mít povědomí o tom kdo byli Tři Králové, jak se jmenují, co přinášeli za dary a komu.Seznámení dětí s tradicemi, zvyklostmi.Rozvíjet kulturně estetické cítění, řečové schopnosti. Procvičování počtů, základních barev, poznat písmena K, M, B a jejich opis. Pohybové hry , jogové polohy, relaxace s léčivým nástrojem zvonkohra s živlem oheń, deštová hůlka.Zpěv koled.

sobota 28.01.2023
sobota 28.01.2023
únor
08

Vedení ZŠ v MŠ (schůzka s rodiči budoucích prvňáčků)

únor
13

Jarní focení -na objednávku v šatně

únor
16

Jarní focení (všechny třídy)

únor
17

Dolní oblast Vítkovic s programem (Žába, předškolní děti Kuře)