Vyjádřit své zážitky a příběhy z prožitých Vánoc, naslouchat druhému.Znát význam slavení Silvestra a Nového roku. Mít povědomí o tom kdo byli Tři Králové, jak se jmenují, co přinášeli za dary a komu.Seznámení dětí s tradicemi, zvyklostmi.Rozvíjet kulturně estetické cítění, řečové schopnosti. Procvičování počtů, základních barev, poznat písmena K, M, B a jejich opis. Pohybové hry , jogové polohy, relaxace s léčivým nástrojem zvonkohra s živlem oheń, deštová hůlka.Zpěv koled.