Tradice - Martin na bílém koni, co znamená, kdo byl Martin, pranostiky, legendy o plášti, huse. Protiklady, geometrické tvary, opisy písmen M, H, stříhání, počty do 10.Báseň, písně, úkol se Sokolem.

pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy