Tradice - Martin na bílém koni, co znamená, kdo byl Martin, pranostiky, legendy o plášti, huse. Protiklady, geometrické tvary, opisy písmen M, H, stříhání, počty do 10.Báseň, písně, úkol se Sokolem.

břez
27

Beseda s knihou (Kočka, Kuře, Žába)

břez
28

Den otevřených dveří v ZŠ Mitušova 16

břez
29

Zábavné odpoledne s tatínkem Akce všech tříd od 15:00

břez
29

Pohybový festival Mateřských škol