Poznáváme stromy listnaté a jehličnaté, jejich plody, stavba lesa, výroba zvířátek z kaštanů, třídění podle velikostí, základní barvy. Sbírání v lese a okolí kaštany, žaludy, šípky a jiné přírodniny.

pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy