V tomto týdnu jsme si povídali o sportu.

Děti si vytvořily obrázky koloběžek, pomocí vodových barev, lepení dřívek, dokreslování a obtiskování. Také si vykrajovaly a malovaly srdíčka z tuhnoucí hmoty. 

U stolečku si vyzkoušely posloupnost skákání do bazénu, zahrály si hru Bonbóny, volně tvořily z plastelíny nebo skládali tématické obrázky s různou náročností.

Cvičení jsme věnovali spojením hudby a různých pomůcek, například kroužky. Házely míč na cíl nebo pytlíčky do kruhu, také se procházely po ortopedickém chodníčku. 

A to nejduležitější v tomto týdnu bylo připravovat se na očekávané pondělní vystoupení. Opakovali jsme si říkanky, básničky, písničky, tanečky a spoustu dalšího ať jsme na tu naší první Besídku řádně připraveni.

Pobyt venku jsme trávili na zahradě Mš. Hrou v pískovišti nebo s bazénky. Čtvrteční dopoledne jsme strávili s klaunem Hopsalínem v rámci Den dětí.