Seznámení dětí se zvyky a tradicemi Filipojakubské  noci. Pochopit mravní symbol dobra a zla. Soustředěně poslouchat pohádku ,, Čarodějnické koště ", umět převyprávět příběh svými slovy. Kdo jsou čarodějnice, co dělají, jak vypadají , jaké mají vlastnosti, kde bydlí. Pochopit mýty, magie, kletba, uhranutí, věštění, duchovní ochrana, oheň - popel. Artikulační cvičení písmena L.,vaření lektvarů, příprava ohniště, zábavné disciplíny, stavění čarodějnického doupěte, znát některá zaříkavadla, hádanky, čarodějnické kvízy, pomocí kouzelnické hůlky třídění předmětů, skládání do celku, do páru, opis slov podle předlohy, vaření vlastního lektvaru, počty do 10, spojovačky bodů a následné vybarvení , snaha o nepřetahování. Pohybové a námětové hry nesmí nikdy chybět .Modní přehlídka kostýmů, a proběhl také slavnostní čarodějnický zdravý oběd - hamburger a hranolky.