Muzikantská rodina

Nejen, že si děti zdokonalovaly jemnou motoriku a senzomotorickou koordinaci při výrobě a hře na vlastní hudební nástroj, ale hlavně experimentovaly se zvuky kovu a dřeva, objevovaly nové zvukové možnosti různě vedeným úderem. 

Děti si vyrobily vlastní "chrastidlo" a společně vyrobily "gumovou kytaru".