V prvním týdnu jsme se zaměřili na ovoce a zeleninu z celé naší planety. Třídili jsme zeleninu od ovoce, exotické ovoce od toho, co roste u nás, starali se o záhony.

V prvním týdnu jsme se s dětmi zaměřili na ovoce a zeleninu z celé naší planety. Třídili jsme zeleninu od ovoce, exotické ovoce od toho, co roste u nás, starali se o záhony. Na interaktivní tabuli jsme se dozvěděli něco o nezvyklém exotickém ovoci nebo jsme například poznali velké stroje, které slouží ke sběru plodů na velkých polích :).