Padá listí zlaté, rudé, je ho plná zahrada.

Padá listí zlaté, rudé, je ho plná zahrada. A co potom padat bude, až to listí opadá? ......