Ježíšku, už můžeš přijít!

Děti ze třídy kočiček už mají hotové přáníčko pro své blízké, ozdobily stromeček, napekly perníčky a naučily se koledu. Také si děti vyzkoušely zvyky a tradice českých Vánoc.