• Prostřednictvím her a činností se děti učily vnímat rodinu jako důležité společenství lidí.
  • Děti si navzájem představily členy své rodiny. V námětových hrách si vyzkoušely různé pracovní činnosti související s chodem domácnosti.
  • S láskou vyrobily všechny děti pro maminky přáníčko.
  • A s čím vším doma naše děti pomáhají? ….. pečou, vytírají a vysávají podlahu, starají se o sourozence, opravují, prostírají a utírají stůl, dokáží zapnout pračku a dokonce umývají nádobí :)
pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy