Seznámení s kontinenty Evropa, Afrika, Ásie. Přiblížit život jiných národů a etnických skupin. Vytvářet povědomí o existenci jiných národností, kultur.Znát, že lidé se dorozumívají jinými jazyky, je možné se jich naučit. Chápat, že každý je jiný, vypadá jinak a chová se jinak, umí či neumí různé věci a je to přirozené. Svět na částech naší planety je různorodý, pestrý a ne vždy štastný. Děti mají pojem o typických znacích významných národů, přírodní podmínky, kde se co pěstuje, faunu a floru. Zvyky, stravu, oblečení, stavby domů, historické památky. Poznají známe pohoří, hory, ostrovy a poloostrovy, jezera, řeky, sopky, moře a oceány. Vyjmenují neznámnější města a státy jednotlivých kontinentů, barvu kůže, typ vlasů a očí.Děti vnímají jednoduché písně, rýmy, popěvky a tance v cizím jazyce.