Která zvířata se ukládají k zimnímu spánku, která nespí a proč .Jak pomáháme zvířátkům v zimním období, čím se živí, kde bydlí. Třídění šišek, žaludů, kaštanů,, rozdíl malý a velký. Báseń, písně.

pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy