Upevnění znalostí o částech našeho těla. Vědět co se skrývá pod kůži,kde jsou uloženy v těle orgány, znát jejich funkce,vyjmenovat je.Mít povědomí o 5 smyslech, chápat k čemu slouží, složit běžné věci kolem nás ke správnému smyslu. Složit kostru člověka, srdce, mozek. Třídění do páru mozek,srdce, plíce, ledviny, střevo, játra, močový měchýř ,do celku srdce, mozek, ledviny, umět přiložit správnou část na dané místo.Hravou pohybovou hrou se naučit trávicí trakt.Správně dýchat, jaké máme svaly, které jsou nejmenší.Prohlížení encyklopedie, poslech srdce, hry hmatové,zrakové, sluchové. Ppísně zimní, básen : Moje tělo. Výtvarná skupinová práce kostík z ruliček.Vytvoření ruky na  rentgenovém snímku. Logopedická chvilka : písmeno A.