Děti se seznámily co představuje rodina,domov, právo dítěte. Vyjmenují rodinné příslušníky a vazby mezi sebou.CHápou a cítí, že se projevují city k rodičům, sourozencům, apod. Vědí o existenci odlišných rodin, dětském domově. Zajímavé bylo opakování jak se narodím, komu, vývoj člověka až po stáří. Kde bydlí, jak se jmenuje, s kým dítě bydlí v úzké rodině a co znamená rozšířená rodina. Naučily se básníčku, opakování počtů, přiřazování, třídění do skupin, a celku, více a méně, stínohry, modelace s modelíny korálky pro maminku, výtvarný výtvor domeček s daným počtem rodinných příslušníků žijících s dítětem v domácnosti,které vystřihly a na uzlík přivázaly. Společně si děti prohlížely sve fotografie jako  miminka, rodiče, sourozence, prarodiče,soustředěně vnímaly odlišnost a každý se chválil jak byli malincí, emoce a nádherné chvíle určitě dlouho nezapomenou.Beseda s dopravní policií děti moc bavila a prohlídka policejního auta s vyzkoušením sirén byla třešnička na pomyslném dortu celého týdne.Děti se zdokonalují v joze, bravúrně již zvládají základní polohy, nově vítání měsíce. Seznamují se s novým hudebním nástrojem bronzovou mísou, kterou děti znají při poslechu tibetské relaxační hudby. Plno nových zážitků při pohybových hrách s míčem.