teepee, totem, indiánský pokřik, střílení lukem na bizona

Indiáni rudí,

máloky se nudí.

Po zemi se plíží vpřed,

u totemu budou hned.

pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy