Tento týden jsme si s dětmi povídali o rodině a jejich členech a ukázali jsme si je formou demonstračních obrázků. 

Vytvořili jsme si rodinu pomocí tvarů z papíru a dokreslili potřebné části. Také jsme měli divadlo s poučnou pohádkou. Tělíčka jsme rozhýbali za pomocí klavíru a podle něj děti běhaly,dělaly ptáčka, medvěda nebo třeba žabky. Děti si zahrály hru Sbírání drobečků, kdy děti za pomocí količku sbíraly pet víčka. Děti přiřazovaly barevné panáčky do barevných domečku nebo třeba věšely prádlo. V kroužku jsme s barevnou kostkou opakovali barvy a jména děti. Vyrobili jsme si 3 medicíny z medu a oslavili narozeniny Adrianky.

Pobyt venku jsme trávili procházkámi po okolí mateřské školy.