Tento týden jsme pokračovali v tématu RODINA.

Společně jsme skládali obrázky rodiny, povídali jsme si kdo je kdo, zkusili jsme i jak se kdo jmenuje v mé rodině, hledali jsme členy rodiny dle barev, povídali jsme si o tom co, kdo doma dělá nebo co můžeme společně podniknout.

Zahráli jsme si novou hru "Na maminku a na tatínka" - běhali jsme do rytmu bubínku a při zastavení jsme předváděli rukama v bok maminku a nebo tatínka sezením. 

Naučili jsme se novou písničku "Mámo, táto v komoře je myš!" a zkusili jsme si jí i zrytmizovat hrou na tělo - tleskáním, pleskáním a dupáním. 

Během spontánní činnosti jsme si formou hraní seznámili s Orffovými nástroji, s pomůckou "Sorting Neighbourhood set" a kartičky jsme skládali rodinu, navlékání korálky, hráli jsme si v kuchyňce a obchůdku, zahráli jsme si i na tatínky opraváře a kutily. 

Malovali jsme maminku a tatínka, zkusili jsme si je postavit i z kostek.

Vyzkoušeli jsme naší domácí medicínu, kterou jsme vyrobili minulý týden. Vzpomněli jsme si co jsme do ní dávali, které jak voní a jak chutná.

A nakonec během výuky angličtiny pomocí metody CLIL jsme si zopakovali barvy a oblečení, naučili jsme se nová slovíčka TVARY.