Seznamujeme se se stavebnicí MOY-tOY, s náčiním a s bezpečností při práci (zatloukání apod.)

Pracujeme ve skupinách. Stavíme auta, domma, policejní auta a hasičská auta. Učíme se spolupracovat a disutovat s ostatními. 

Učíme se základní dopravní značky a jejich význam.