Děti se seznámily s indiány, eskymáky a s obyvateli jižní Ameriky. 

Poslechli jsme jejich jazyk-angličtinu pomocí knížky a tužky Albi.

Tančili jsme na tamní hudbu, rozpoznávali jsme hudební nástroje.

Oslavili jsme Den Dětí na nahradě s Hopsalínem

Vyrobili jsme si svého mexičana z papíru a zdolávali indiánskou překážkovou dráhu :)