Od pondělí do pátku jsme si povídali o dopravních prostředcích. Rozdělovali jsme je podle počtu kol, účelu použití i místa pohybu. Hráli jsme společenské hry s dopravními prostředky, u kterým jsme cvičili zvládání prohry a také počty. Velkou zábavu jsme si užili při závodech autíček, které jsme si sami vyrobili a mohli tak procvičit práci s kladivem i aku šroubovákem. Pomohli jsme najít Bee-bot cestu mezi auty tak, aby nezpůsobila žádnou dopravní nehodu. Protože se to vždy nepovedlo, zopakovali jsme si čísla první pomoci. Týden jsme zakončili návštěvou pana hasiče, který nám přijel ukázat základní vybavení. Děti si tak mohly vyzkoušet, jak těžká je kyslíková láhev a zopakovaly si, jak se chovat při požáru.