Celý týden jsme si vyráběli masky , vykreslovali omalovánky s tématem Karneval.Deti se naučily veselou

Celý týden jsme si povídali o ptáčcích v zimě. Jak se o ně staráme,čím se živý a co jim můžeme

Povídali jsme si o severním a jižním pólu. Kdo tam žije, čím se živí,jak se chrání před zimou.

Celý týden jsme si povídali o třech králích, odkud a kam šli,koho hledali. Děti se naučily koledu

Celý týden jsme si povídali o lesních zvířátkách, kreslili jsme, malovali ,zahráli pantomimu.

12