Tento týden jsme se seznámili s názvoslovím hmyzu. Vosu, mouchu a čmeláka jsme zkoumali v petriho miskách pomocí lupy i oka, další hmyz jsme hledali na zahradě. Zasadili jsme novou zeleninu do truhlíků a pozorovali klíčení semínek, které jsme nakonec ochutnali. Pohybové dovednosti jsme rozvíjeli při hře s padákem a na horolezecké stěně. Během spánku jsme individuálně procvičovali předčtenářské (opis slov, stejná první hláska) a předmatematické (větší, menší, nejmenší; řazení prvku podle dvou kritérií) dovednosti u stolečků. Celý týden jsme nezapomněli bedlivě pozorovat, jak se mění vývojová fáze motýlů a těšíme se až nám budou lítat na zahradě.

pátek 23.09.2022
úterý 13.09.2022
říjn
06

Kouzelník Aleš (Kuře, Kočka, Delfín, Žába, Pes)

říjn
18

Planetárium Ostrava (Kuře, Kočka, Žába, Pes)

říjn
25

Duo Šamšula -"Jak pejsek s kočičkou myli podlahu" -všechny třídy

říjn
31

Divadlo Smíšek -"Větřík Petřík" -všechny třídy