Tento týden jsme se seznámili s názvoslovím hmyzu. Vosu, mouchu a čmeláka jsme zkoumali v petriho miskách pomocí lupy i oka, další hmyz jsme hledali na zahradě. Zasadili jsme novou zeleninu do truhlíků a pozorovali klíčení semínek, které jsme nakonec ochutnali. Pohybové dovednosti jsme rozvíjeli při hře s padákem a na horolezecké stěně. Během spánku jsme individuálně procvičovali předčtenářské (opis slov, stejná první hláska) a předmatematické (větší, menší, nejmenší; řazení prvku podle dvou kritérií) dovednosti u stolečků. Celý týden jsme nezapomněli bedlivě pozorovat, jak se mění vývojová fáze motýlů a těšíme se až nám budou lítat na zahradě.

květ
23

23.5.-27.5. Školka v přírodě -přihlášené děti

črvn
03

Den dětí s Hopsalínem -všechny třídy

črvn
15

Dinopark - Žábky, Kočička, Motýlek

črvn
16

Výlet na Hukvaldy -Kuřátko, Pejsek