Leden, leden,
přikryl vodu ledem.
A kde včera byly louže,
tam to dneska pěkně klouže.

V tomto týdnu jsme se zabavili zimní tematikou a budeme v ní pokračovat i v dalších týdnech. Povídali jsme si o skupenství vody, dělali pokusy a zkoumali znaky zimy v přírodě. Zvládli jsme procvičit kognitivní funkce: prostorovou orientaci (před, za, na, …), počítání do 6, naučit se básničky, skládat obrázek z více dílků, pojmenování geometrických tvarů a další. Zkoušeli jsme práci ve skupinkách i samostatně. Své motorické schopnosti děti procvičily venku na sněhu i ve třídě při pohybových hrách a cvičení s kruhy.

sobota 28.01.2023
sobota 28.01.2023
únor
08

Vedení ZŠ v MŠ (schůzka s rodiči budoucích prvňáčků)

únor
13

Jarní focení -na objednávku v šatně

únor
16

Jarní focení (všechny třídy)

únor
17

Dolní oblast Vítkovic s programem (Žába, předškolní děti Kuře)