Leden, leden,
přikryl vodu ledem.
A kde včera byly louže,
tam to dneska pěkně klouže.

V tomto týdnu jsme se zabavili zimní tematikou a budeme v ní pokračovat i v dalších týdnech. Povídali jsme si o skupenství vody, dělali pokusy a zkoumali znaky zimy v přírodě. Zvládli jsme procvičit kognitivní funkce: prostorovou orientaci (před, za, na, …), počítání do 6, naučit se básničky, skládat obrázek z více dílků, pojmenování geometrických tvarů a další. Zkoušeli jsme práci ve skupinkách i samostatně. Své motorické schopnosti děti procvičily venku na sněhu i ve třídě při pohybových hrách a cvičení s kruhy.