Mik - Miku, Mik - Miku, Mikuláš přišel s čertem na koláč.

Mik - Miku, Mik - Miku, Mikuláš přinesl nám zimní čas. 

Prostřednicím zábavných her, úkolů a činností se děti seznamovaly s Mikulášem, čertem i andělem.