Čmeláčci se nám opět spolu s Emičkou vrátili do školky a mohla začít nová dobrodružství.

Opět jsme plnili nové pohybové úkoly sokola Pepíka a odměnou nám byly nálepky do sešitu za správné provedení daných aktivit. Také jsme si vysvětlili co to je a jak se předává štafeta.

Během pobytů venku jsme si všímali ptáčků v okolí, pojmenovávali je, poznávali jejich charakteristické znaky.

Ve třídě jsme vyzkoušeli skládat ptáčky dle předlohy - barevně i prostorově. Zahráli jsme si na ptáčky i novou pohybovou hru, vyzkoušeli jsme dle hudby znázornit let dospělých ptáčků x jejich mláďat. 

Už víme, že někteří ptáčci odlétají do dalekých teplejších krajin. O vrabci a sýkorce jsme se naučili písničku i taneček s kamarádem. Zpěv této písně jsme si také vyzkoušeli doprovodit na "nový" hudební nástroj - perkusní nástroj "Boomwhackers". 

Ve školce jsme měli také muzikohrátky. Každýden jsme si jich vnesli i kousek do naší relaxace po pohybových činnostech s poslechem nahrávek Sama Mahera.