Jaké kosti v těle máme,
to už všichni dobře známe.
Zrak, sluch, čich, chuť a hmat,
smysly musí každý znát!
Co jsme ale nevěděli,
řekli jsme si po neděli,
kde orgány všechny máme,
tělo teď už skvěle známe! :-)

Děti si nejprve prohledaly celou hernu, aby našli obrázky všech hlavních orgánů, které se skrývají v našem těle. Poté jsme si orgány pojmenovali a seznámili jsme se s jejich úkoly, pro správnou činnost těla.
Děti si pomocí šablon obkreslily orgány na látky a poté je vystříhaly. Jednoho z kamarádů, jsme obkreslili na papír a děti poté na tuto postavu orgány poskládaly a nalepily na správná místa. Tuto postavu si děti pojmenovaly Pavel ;-)
Každý si vytvořil vlastní plíci z papíru, brček a nafukovacích balónků. Balónky si poté vyzkoušely nafukovat, aby zjistily jak fungují plíce. Díky této činnosti se děti seznámily s první soustavou a to s Dýchací.
Poté jsme si ukázali, jak vypadá Trávicí soustava, řekli jsme si, jaké orgány do ní patří a jak funguje. Aby funkci trávicí soustavy správně pochopili, nejprve si vyzkoušeli, jak soustavou prochází magnet a poté si zahrály na sušenku a prošly si překážkovou dráhu, která nám Trávicí soustavu představovala.
Jako poslední jsme se seznámili se soustavou Oběhovou. Vysvětlili jsme si, jak srdce proudí krev do všech koutů těla, jak srdci pomáhají tepny, a že krev proudí cévami a žílami. 
Protože žádný orgán nepracuje sám  , tak i děti tento týdden cvičily převážně ve dvojicích.