Naučili jsme se pojmenovat části těla, základní kosti, klouby, orgány pomocí pohádek ,,Tisíc podob život mívá ". Společně jsme vedli rozhovory na téma tělo, hádanky, prohlížení encyklopedie ,,Lidské tělo". Naučili jsme se báseň - moje tělo. Procvičili jsme celé tělo, hráli pohybové hry, zpívali.Venku si děti zahrály fotbal, kreslily křídami, skákaly na velkých balonech. Vyrobili jsme si medicínu dva ochucené medy.