Kutálí se koblížek jako malý talířek.
Kutálí se dopředu a pak zase dozadu.
Kutálí se doprava a pak zase doleva
.