V temném lese sedí,
na svět spolu hledí.
Dvanáct hodných bratříčků,
zpívá svoji písničku.
Každý vládne jednou v roce,
mají svoje pravomoce.

 

Pohádka O dvanácti měsíčkách nás provázela celý týden. Připomínala nám typické změny, které probíhají v přírodě během roku. Děti si zvládly pohádku několikrát zahrát. Pomohly dofoukat jablíčka přes labyrint zpět k Marušce. Vyzkoušely si sami zahrát nově naučenou písničku na xylofon i doprovodit zpěv hrou na vlastní hudební nástroj. 

sobota 28.01.2023
sobota 28.01.2023
únor
08

Vedení ZŠ v MŠ (schůzka s rodiči budoucích prvňáčků)

únor
13

Jarní focení -na objednávku v šatně

únor
16

Jarní focení (všechny třídy)

únor
17

Dolní oblast Vítkovic s programem (Žába, předškolní děti Kuře)