V temném lese sedí,
na svět spolu hledí.
Dvanáct hodných bratříčků,
zpívá svoji písničku.
Každý vládne jednou v roce,
mají svoje pravomoce.

 

Pohádka O dvanácti měsíčkách nás provázela celý týden. Připomínala nám typické změny, které probíhají v přírodě během roku. Děti si zvládly pohádku několikrát zahrát. Pomohly dofoukat jablíčka přes labyrint zpět k Marušce. Vyzkoušely si sami zahrát nově naučenou písničku na xylofon i doprovodit zpěv hrou na vlastní hudební nástroj.