V neděli jsme si doma zapálili první svíčku na adventním věnci. Ale proč? K čemu je adventní věnec? Co je to Advent? O tom jsme si celý týden povídali. 

Nejprve jsme si adventní věnec zkusili nakreslit na interaktivní tabuli pomocí grafomotorických prvků. Adventní věnec jsme si také společně namalovali temperovými barvami a ozdoby jsme na něj nakreslili tuší. 

Náš adventní věnec je plný barev, ale jak se jmenují? A poznáme je ? To jsme si procvičili při třídění barevných kuliček. A abychom si s kuličkami trošku i pohráli, představili jsme si, že jsou to plamínky na svíčce a pokusili jsme se je sfouknout.

Advent je předvánoční čas. Vánoce má každý rád, a tak celý adventní čas provázejí pocity štěstí. Jaké můžeme mít jiné pocity ? To jsme se dozvěděli pomocí didaktické pomůcky "Já a moje emoce".

Advent doprovázejí vánoční tradice, jako je pečení cukroví. To jsme si zatím sice neupekli, alespoň jsme si ale zahráli s didaktickou hrou "sušenky", při níž jsme si procvičili předmatemarické představy.

Při procházce jsme si prohlíželi ozdoby v oknech domů a z dálky jsme zahlédli velký vánoční strom na náměstí. Tak se nám zalíbil, že jsme se k němu vydali společně s třídou Žabičky.