Tento týden jsme se učili o lidských smyslech, víme, že jich máme pět. Rozvinutím učení o smyslech jsme se dozveděli, kde na jazyku cítíme hořké, sladké, kyselé, slané. Co vše můžeme vidět slyšet, ohmatat a cítit. Děti mají povědomí co je BreiIlovo písmo, znaková řeč a, že hmat vnímáme na celém těle. Děti cvičily s papírem, jógu a relaxace proběhla s dešťovou holí, tibeckou mísou, zvonkohrou živlu oheň. Do prožitkových her jsme zahrnuli ochutnáku jablka, pomeranče, medicíny z medu. Sluchem děti hádaly zvuky předmětů a hudebních nástrojů. Hmatem děti prozkoumávaly různe povrchy předmětů. Čichem rozeznávaly vůně a pachy. Tentrokrát jsme učení doprovodili básní ,,Smysly" a zpívali pisníčku ,,O Budulínkovi".