Seznámení s ovocem a zeleninou. Děti mají povědomí o základním a částečně exotickém ovoci a zelenině.Kde roste, jak ji skladujeme, co vše z ní můžeme vyrobit.Pojmenují, určí barvu, tvar, zda mají jadérka nebo pecku, slupku a které musíme před konzumací oloupat. Kde si můžeme ovoce a zeleninu opatřit.Děti provlékaly šňůrkou jablka a hrušky, třídily, přiřazovaly, určovaly barvu, počítaly, skládaly půlky k sobě, vkládaly chybějící části. Pomocí pohybových her si utužovaly vědomosti o ovoci a zelenině. Naučily se báseň - zralá jablíčka. Výtvarně ztvárnily ovoce díky korkové zátce,vyzkoušely si malovat ptačím pírkem. Prožili jsme jeden celý den v Zoo, děti bavilo pozorovat zvířata, jedli jsme u papoušků, a odpočívali v trávě. Děti si také pohrály na velkém děckém hřišti. Nahlédly do tajů kuchyně a s malou dopomocí vytvořily ovocný salát, který si sami daly do misek a společně snědly.