V prvním týdnu po prázdninách jsme si ve školce nejen hráli, ale vyrobili jsme si obrázky z našich značek, abychom si je připomněli. Zahráli jsme si na opičky na překážkové dráze a také jsme se byli projít po okolí naší školky.

sobota 28.01.2023
sobota 28.01.2023
únor
08

Vedení ZŠ v MŠ (schůzka s rodiči budoucích prvňáčků)

únor
13

Jarní focení -na objednávku v šatně

únor
16

Jarní focení (všechny třídy)

únor
17

Dolní oblast Vítkovic s programem (Žába, předškolní děti Kuře)