V prvním týdnu po prázdninách jsme si ve školce nejen hráli, ale vyrobili jsme si obrázky z našich značek, abychom si je připomněli. Zahráli jsme si na opičky na překážkové dráze a také jsme se byli projít po okolí naší školky.