V prvním týdnu po prázdninách jsme si ve školce nejen hráli, ale vyrobili jsme si obrázky z našich značek, abychom si je připomněli. Zahráli jsme si na opičky na překážkové dráze a také jsme se byli projít po okolí naší školky.

pros
06

Čertí den v MŠ

pros
12

Vánoční dílničky s rodiči

pros
14

Duo Šamšula - Pohádka o Koblížkovi -všechny třídy

pros
14

Vánoční Jarmark v ZŠ Mitušova 16 a vystoupení našich dětí