Tento týden jsme si povídali o hudebních nástrojích.

Vystříhali a slepili jsme si klaviaturu, kterou jsme poté popsali správnými notami a nalepili ji na hnědý papír. Poslechli jsme si pohádku "Já jsem muzikant", kterou jsme si poté rozebrali. Pojmenovali jsme si hudební nástroje na obrázcích, přiřadili jsme je ke správným hudebníkům a poslouchali jsme, jak každý nástroj skutečně zní.
Každý den jsme hráli na hudební nástroje - na Orffovi nástroje a na Ozvučná dřívka jsme hráli podle rytmizačních kartiček, na Bobotubes a Handbells jsme hráli podle barevných not a na dětský klavír jsme hráli podle barevných not s čísli.
Z barevných papírů jsme si poskládali harmoniku. Zopakovali jsme si písničku "Já jsem muzikant", kterou jsme si zrytmizovali a pohybově ztvárnili. Zahráli jsme si několik společenských her s tematikou hudebních nástrojů - například. pexeso nebo double.
Ve čtvrtek jsme si pořádně zacvičili - zahráli jsme si na muzikanty - poznávali jsme nástroje podle zvuku, zacvičili jsme si s ozvučnými dřívky, zahráli jsme si pohybovou hru na nástroje a na orchestr, prošli jsme se po houslovém klíči vytvořeném z lana a zarelaxovali jsme si u poslechu orchestru.
Seznámili jsme se s pojmy "rytmus" a "melodie" a všechny nástroje, se kterými jsme se seznamovali jsme si rozdělily na "dechové, strunné a bicí". Nakonec jsme si každý vymysleli a nakreslili nástroj budoucnosti.

V tomto týdnu jsme měli hned dvě akce: Hudebně-vzdělávací program "Za oponou" a sportovní den, který nám připravila ZŠ Mitušova 16 u nich v tělocvičně.