Tento týden jsme pozorovali podzimní přírodu. Dívali jsme se, jak se na stromech barví listí a opadává. Opadané listí jsme si nasbírali a vyrobili jsme si podzimní gumáky.

Protože je listí plné krásných barev, pořádně jsme se v barvičkách procvičili. Spolu s nimi jsme si zopakovali i tvary, pomocí plakátů, didaktických pomůcek a her. 

Gramfomotoriké prvky mletí a vinutí jsme si nejprve zkusili na interaktivní tabuli a poté na papíře.

Naučili jsme se jaký lístek opadává že kterého stromu a protože nám to šlo, mohli jsme si společně zahrát na Dendrofon.

Nejen, že jsme si tento týden odšťavnili jablka a hrozno. Upekli jsme společně chleba, na který udělali naše paní kuchařky dobrou pomazánku a nabízeli ho rodičům na projektovem odpoledni. 

pros
06

Čertí den v MŠ

pros
12

Vánoční dílničky s rodiči

pros
14

Duo Šamšula - Pohádka o Koblížkovi -všechny třídy

pros
14

Vánoční Jarmark v ZŠ Mitušova 16 a vystoupení našich dětí