Co máš dělat na červenou, 
když se kolem auta ženou? 
Na chodníku klidně stát, 
v jízdní dráhu nevbíhat.
Co znamená tahle změna, 
když je žlutá rozsvícená? 
Připrav se a pozor dej, 
čekej, nikam nespěchej.
A když svítí zelená, 
Co to děti znamená? 
Malí jako velicí, 
všichni přejdou silnici.

Po velikonočních svátcích jsme se opět sešli v naší třídě. Nejdříve jsme si povídali, kde jsme všude byli a co jsme dělali, když bylo tak dlouhé volno a jakými dopravními prostředky jsme cestovali. Většinou to bylo autem nebo pěšky. Potom se nás paní učitelka ptala, čím vším bychom mohli ještě cestovat, určovali jsme, co kde létá, jezdí nebo pluje a přiřazovali dopravní prostředky podle toho, kde se pohybují. Vytleskávali jsme názvy dopravních prostředků a počítali, kolik slabik má které slovo. Zahráli jsme si na auta, reagovali na barvy semaforu, a dokonce jsme i soutěžili s malými autíčky. Autíčka byla přivázána na provázku, na druhém konci byla papírová rourka a na tu jsme provázek namotávali. Nejdříve jsme závody odstartovali a pak jsme soutěžící mohutně povzbuzovali. Užili jsme si spoustu legrace. Nakonec jsme se ještě zapojili za sebe jako vagonky do vláčku – hráli jsme hru „Brno přesedat“, zazpívali si písničku „Jedeme vlakem“ a namalovali semafor. Myslíme, že se nám semafory docela povedly a máme je na nástěnce v šatně.